Vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar nieuwe enthousiaste vrijwilligers, zowel beginnende als ervaren mensen, om samen er voor te zorgen dat de tuin open kan blijven voor de buurt en alle geïnteresseerden.

De vrijwilligers tuinieren op vaste werkmomenten (zie kalender) van 09.30-12.30 uur. Tijdens deze werkmomenten worden alle voorkomende werkzaamheden verdeeld onder de aanwezige vrijwilligers. Ieder werkt naar eigen tijdsindeling en kunnen. Voorkomende werkzaamheden zijn bijvoorbeeld onkruid wieden, bemesten, zaaien en oogsten.

Voor het aanmelden als vrijwilliger of voor vragen kunt u contact opnemen via info@buurttuinbrandevoort.nl