Tuinierders

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe enthousiaste tuinierders, zowel beginnende als ervaren mensen, om samen er voor te zorgen dat de tuin open kan blijven voor de buurt en alle geïnteresseerden.

De tuinierders werken op donderdag en zaterdag van 09.30 tot 12.30 uur. Tijdens deze werkmomenten worden alle voorkomende werkzaamheden verdeeld onder de aanwezige tuinierders. Ieder werkt naar eigen tijdsindeling en kunnen. Voorkomende werkzaamheden zijn bijvoorbeeld onkruid wieden, bemesten, zaaien en oogsten.

Voor het aanmelden als tuinierder of voor vragen kunt u contact opnemen via info@buurttuinbrandevoort.nl